Van Inzicht tot Transformatie

Insight-X verschaft organisaties diepgaande inzichten in en praktische handvatten voor o.a. de persoonlijkheden, potentie en performance van medewerkers, teams en leiders. Onze state-of-the-art methodieken en tools geven radendsnel overzicht in en antwoord op de meest complexe vraagstukken. Hieronder een greep uit onze diensten.

Persoonlijkheids-, capaciteits- en teamassessments
Ontgrendel de ware potentie van jullie medewerkers

Mensen zijn op hun best wanneer ze kunnen werken in hun kracht en wanneer er wordt voldaan aan hun kernbehoeften. Onze assessments helpen medewerkers bewust te worden van wat o.a. hun persoonlijkheidstype, competenties, innerlijke motivaties en onderliggende denk- en leerstijlen zijn, wat hun gedachten en handelen drijft en wat hen motiveert of juist kan frustreren. De meerwaarde hiervan is meervoudig: Het geeft werknemers een uniek inzicht in zichzelf, waar krachten en valkuilen liggen en hoe zijn/haar gedrag een (minder) positieve invloed kan hebben op situaties. Tevens geeft het medewerkers een nieuw begrip voor elkaar waarbij ze leren hun communicatie en gedrag beter af te stemmen op de behoefte van anderen. In combinatie met een team- of organisatiescan verschaft het management een uniek overzicht in hoe het beste te halen uit hun medewerkers en waar organisatiebreed de (wellicht nog onbenutte) kwaliteiten of mogelijke tekortkomingen zitten in het werknemersbestand.

Team- en organisatiescan
Haal het maximale rendement uit jullie organisatie

Met onze team- of organisatiescan brengen wij de teamsynergie overzichtelijk in kaart. Het team krijgt inzicht in waar elk van de teamlid zichzelf in het Insight-X competentie-spectrum terugvind. Tevens krijgen ze inzicht in elkaars kwaliteiten en potentiële tekortkomingen en valkuilen, potentie voor groei en bespreken we handvaten om elkaar beter te kunnen ondersteunen en om hulp te durven vragen. Zo beantwoorden we praktische vragen als: waarom ligt iets iemand nu wel of juist helemaal niet? Wie kan dit misschien wel gemakkelijk oppakken? Wie zou het gemakkelijkst een potentiële valkuil van dit team kunnen dichten? Wie is nu waar van nature goed in? Hoe kan ik competentie x of y gericht ontwikkelen in mijzelf om een specifiek doel te bereiken?. Indien gewenst brengen wij aanvullend advies uit in welke samenstelling teams het best zullen presteren. Deze inzichten zijn tevens van grote meerwaarde bij het aannemen van nieuwe medewerkers en het kickstarten van nieuwe leiders.

Recruitment ondersteuning
Maximaal resultaat uit kandidaten

Geschikte kandidaten worden schaarser en de concurentie steeds steviger. Een goede kandidaat eruit filteren is echter een tijdrovende bezigheid en wordt vaak meer geleid door een combinatie van eerdere ervaringen en onderbuikgevoelens dan een onderbouwd en uitgedacht plan. Wij kunnen jullie veel tijd, kosten en inschattingsfouten besparen. Met onze online Insight-X portal kun je gemakkelijk zelf een assessment samenstellen dat precies aansluit op jullie vacature. Zo krijgen jullie in een oogwenk o.a. te zien wat de kwaliteiten en potentiële valkuilen van een kandidaat zijn, welk gedrag je kunt verwachten onder stress en wat voor soort bedrijfscultuur, taken en verantwoordelijkheden het beste passen. Al deze en nog vele andere factoren worden vervolgens samengevat in overzichtelijke synergie-cijfers voor de kandidaat-vacature match. Zo verzekeren jullie je van een stevige wetenschappelijke onderbouwing bij het aandragen en nemen we jullie met het gemakkelijk deelbare rapport veel werk uit handen.

Team (performance) building
Samen zoveel meer dan alleen

Ieder persoon is uniek. Onze gedragingen worden gevoed vanuit vele factoren zoals onze cultuur, opvoeding, persoonlijkheid, ervaringen en humeur. Deze diversiteit kan maken dat mensen elkaars gedrag en bedoelingen soms maar moeilijk kunnen begrijpen wat tot frustratie en conflict in het team kan leiden. In dit traject presenteren wij een methodiek die als hulp dient om gemakkelijk en snel inzicht te krijgen in wie jij zelf bent en het soort persoon waar je mee te maken hebt om hier zo effectief mogelijk mee te kunnen omgaan. Hiermee geven wij medewerkers een nieuw begrip voor en inzicht in elkaars kwaliteiten, denkwijze en gevoelens waarbij ze leren hun communicatie en omgang beter af te stemmen op de behoefte van anderen. Zo realiseren we de synergie om als team veel sneller en prettiger het gewenste doel te bereiken.

Verzuimbeheersing
Verzekerd duurzame inzetbaarheid voor kostbare mensen

In de huidige snelle maatschappij is verzuim als gevolg van burn-outs een serieus risico. Het terugdringen en preventief voorkomen van verzuim verbetert het welzijn van medewerkers en bespaart vaak hoge kosten. Een goed verzuimbeleid is daarom een cruciaal onderdeel van jullie personeelsbeleid. Maar waar velen stoppen bij termen als ziekte en afwezigheid, kijken wij naar de dieperliggende oorzaken van het verzuim. Zitten medewerkers wel op de goede plek of in de juiste rol? Welke rol spelen hun persoonlijkheid, innerlijke motivaties en denkwijze? Wat is de efficiëntie van hun huidige werkprocessen? En hoe is het gesteld met de algehele mentale weerbaarheid? Wij helpen jullie om dit overzichtelijk te krijgen en om d.m.v. coaching en advies praktische stappen te maken richting een duurzame inzetbaarheid van jullie kostbare medewerkers.

Conflictbemiddeling
Wij zijn geen rechters maar begeleiders naar zelfinzicht

In iedere werkomgeving komen confrontaties voor. Meestal zijn dit situaties waar mensen onderling prima uitkomen. Komen partijen er onderling niet uit, dan kan een van onze neutrale en 100% vertrouwelijke mediators uitkomst bieden. Waar discussies vaak stuklopen op een specifiek verschil in perspectief kijken wij naar de dieperliggende oorzaken van het meningsverschil. In de meeste gevallen komen partijen maar moeilijk tot elkaar omdat er fundamentele verschillen zijn in de onderlinge (privé)omstandigheden, persoonlijkheidsstijlen, innerlijke motivaties en manieren van denken. Door deze factoren mee te nemen kweken wij wederzijds begrip, empathie en waardering waardoor de weg naar een win-win oplossing wordt vrijgemaakt. Hierdoor kunnen partijen vaak ook na het initiële conflict nog (of weer) productief met elkaar overweg.

TeamKeys™
Van vertrouwen naar resultaat

Als vervolg op een succesvolle team- of organisatiescan richt TeamKeys™ zich op het (door)ontwikkelen van de vijf sleutelgebieden voor hoogpresterende teams: 1. vertrouwen: teamleden die zich comfortabel voelen om zich kwetsbaar op te stellen en van elkaar weten wie waar goed of juist niet goed in is durven ongefilterd open kaart spelen. 2. productieve conflicten: Hierdoor kunnen gepassioneerde en productieve dialogen plaatsvinden omtrent uitdagingen en beslissingen waarin iedereen aandeel heeft, niemand overheerst of ondergesneeuwd raakt en welke niet verzanden in emotionele of politieke gevechten. 3. betrokkenheid: Wanneer teamleden allen in staat zijn productief hun mening te uiten, ideeën te bespreken én voelen dat ze in hun kracht kunnen opereren, voelen ze zich gehoord en gewaardeerd en zullen ze zich gemakkelijker toewijden aan gemaakte keuzes, zelfs bij het ontbreken van consensus. 4. verantwoordelijkheid: Zodra teamleden zich hierdoor committeren aan de bereikte beslissingen en bijbehorende standaarden deinzen ze niet terug om elkaar onderling verantwoordelijk te houden in plaats van af te wachten totdat management ingrijpt. Wat leidt tot 5. het gewenste resultaat.

Maatwerk
Als het eigenlijk niet kan, kunnen wij het toch

Hoewel wij uiteenlopende trainingen en diensten verzorgen hebben wij altijd één duidelijk doel voor ogen: het helpen van mensen, teams en organisaties om hun volledige potentie te bereiken. Wellicht ben je enthousiast geworden over wat je over ons hebt gehoord, gezien en/of gelezen maar zit je met een specifieke wens of uitdaging waarvoor je hier nog geen 100% passende oplossing hebt aangetroffen. Graag nemen wij gezamenlijk jouw behoeften door om met elkaar te brainstormen over een oplossing op maat: speciaal van ons voor jou. Bij ons is vrijwel alles mogelijk en wanneer specifieke expertises buiten ons vakgebied liggen schakelen wij in samenspraak door ons gescreende experts in om ons team te versterken. Zo garanderen wij dat je altijd krijgt wat je van ons verwacht: de allerhoogste kwaliteit met zorg en passie voor jouw organisatie.